Ontwikkelen met Delphi voor Windows

Delphi ontwikkeling door Edelcom

Al van toen werd aangekondigd dat Borland met een nieuwe ontwikkelingstool voor Windows zou uitkomen en toen het pakket nog AppBuilder heette, hebben wij deze software gebruikt om op een visuele manier aan Windowsontwikkeling te kunnen doen.

Met een achtergrond van Turbo Pascal en met de overtuiging dat Pascal nog altijd één van de beste ontwikkelingstalen is, was de overstap naar Delphi een logische keuze. In Delphi is de Pascaltaal aangepast zodat object georienteerd programmeren mogelijk werd. Deze nieuwe object georiënteerde uitbreidingen worden dan ook Object Pascal genoemd. De sterke punten van de Pascaltaal, strict type checking en een Engelstalig syntax, zijn behouden en in de loop der jaren uitgebreid met object georiënteerde mogelijkheden als inheritance, encapsulation en polymorphism.

Delpi ontwikkeling binnen E.De.L.Com bvba

Vanaf de eerste versie Delphi 1 uit 1995 tot en met de huidige versie Delphi XE gebruiken wij Delphi om onze Windowssoftware zoals Sitestepper, Staplijst, ShoeWhere, Edinfact, Itilium en alle Windowssoftware voor onze klanten te ontwikkelen en te onderhouden.

Een overzicht van alle versies van Delphi

Borland Delphi 1

Delphi 1 (1995): een zogenaamde Rapid Application Development (RAD) ontwikkelingsomgeving voor Windows 3.1 16 bit.

Deze versie hebben wij gebruikt voor elke ontwikkeling onder Windows 3.1.

Wij ontwikkelen voor u elke denkbare Windows applicatie , al dan niet met opslag van uw gegevens in databases zoals Sqlserver, Firebird, Access en Paradox.

Borland Delphi 2

Delphi 2 (1996): de eerste versie die 32-bit Windows ontwikkeling toeliet, maar tevens ook Delphi 1 meeleverde zodat voor beide omgevingen kon worden geprogrammeerd.

Met deze versie hebben wij onze eerste stappen in de 32-bit wereld van Windows gezet - vermits de grafische toolset gelijk bleef - de zogenaamde VCL - was deze overgang pijnloos.

Borland Delphi 3

Delphi 3 (1197): logische opvolger van Delphi 2. Ook bij deze versie werd Delphi 1 bijgeleverd.

Wij hebben alle versie van Delphi in gebruik genomen vermits steeds verbeteringen en nieuwe componenten werden bijgeleverd.

Borland Delphi 4

Borland Delphi 4 (1998)

Borland Delphi 5

Borland Delphi 5 (1999).

Deze versie is lang dé versie geweest waarin onze belangrijkste softwarepakketten werden ontwikkeld.

Kylix

Linux version of Delphi - Kylix (2001): een eerste versie van Delphi bedoeld om in de Linuxwereld vaste voet aan de grond te krijgen. Met een aangepaste VCL CLX genaamd die de Wine en glibc bibliotheken gebruikte.

Deze versie hebben wij even uitgeprobeerd maar omdat Linux toch niet het gebruiksgemak van Windows kon evenaren, en vooral omdat onze klanten toch geen vragende partij waren, is deze versie nooit echt in gebruik genomen.

Borland Delphi 6

Borland Delphi 6 (2002) gebundeld met Kylix.

Nooit echt gebruikt binnen E.De.L.Com bvba.

Borland Delphi 7

Delphi 7 (2002): was één van de meest stabiele versies van Delphi, en is nu nog één van de de facto standaarden binnen de Delphi-gemeenschap.

Met Delphi 7 kan men (eindelijk) Windows XP theme's gebruiken en er waren componenten voor het bouwen van webapplicaties.

Deze versie is tot op vandaag nog steeds de versie die het meest wordt gebruikt binnen Edelcom.

Borland Delphi 8

Delphi 8 (203): was eigenlijk een interim release met een eerste poging tot het afleveren van een ontwikkelingsomgeving mét de Delphi taal maar voor de .NET omgeving.

Ook deze versie is , niet zoals versie 6, slechts in beperkte mate gebruikt door ons. Ofwel krijg je een omgeving die je volledig en zonder problemen kan gebruiken, ofwel is de omgeving niet bruikbaar in professionele ontwikkeling. Delphi 8 viel, volgens ons, in de tweede categorie.

Borland Delphi 2005

Delphi 2005 (Delphi 9 of Borland Developer Studio 3.0) bevatte een (betere) ontwikkelingsomgeving voor zowel Windows 32 bit ontwikkeling als voor .Net ontwikkeling.

Deze versie is door ons vooral gebruikt om de .Net omgeving te bekijken. Maar vermits Delphi 7 zo stabiel (en gekend) was is de Windows 32 bit ontwikkeling in versie 7 blijven gebeuren.

Borland Delphi 2006

Delphi 2006 (Delphi 10 of Borland Developer Studio 4.0): logische opvolger van 2005 (vanaf deze versie werd duidelijk dat elke jaar een nieuwe versie zou worden uitgebracht) met een eenduidige ontwikkelingsomgeving voor Windows 32 bit ontwikkeling, .Net ontwikkeling , C# en C++. Vanaf deze versie was ontwikkeling voor Linux met de CLX set niet meer mogelijk.

Door ons gebruikt als logische opvolger voor ontwikkeling onder .net.

Codegear Delphi 2007

Delphi 2007 (Delphi 11) was de eerste versie van Delphi met mogelijkheid tot ontwikkeling in de .Net versie 2 framework.

Merk op dat vanaf dit moment Borland de ontwikkelingsafdeling had afgesplitst onder de naam Codegear.

Ook deze versie is door ons gebruikt als logische opvolger van Delphi 2006 voor verdere ontwikkelingen onder .Net.

Embarcadero Delphi 2009

Delphi 2009 (Delphi 12) - ook Tiburón genoemd: bevatte een volledig herwerkte versie van de VCL en de Delphi run time library om Unicode te kunnen supporteren.

merk op dat vanaf deze versie de Codegear naam werd vervangen door Embarcadero omdat de ontwikkelingsafdeling volledig door Embarcadero werd overgenomen. In ons opzicht een goede keuze naar de toekomst van Delphi toe.

In ons opzicht spijtig: de mogelijkheid tot ontwikkeling voor .Net werd gestopt voor zover de ontwikkeling in de Delphi IDE gebeurde. In de plaats daarvan werd een nieuwe versie van Delphi in het leven geroepen: Prism. Deze Delphi Prism is een Visual Studio plug-in die wel de Delphi Object Pascal toelaat als ontwikkeling, maar niet zonder meer de bestaande Pascal code en programmabibliotheken kan gebruiken.

Voornamelijk voor dit laatste punt is Delphi Prism binnen E.De.L.Com bvba wél in gebruik genomen, maar gebeurt de omzetting naar deze ontwikkelingsomgeving moeilijker dan voorheen. Wij hebben immers een immense programmabibliotheek opgebouwd die wij ook wensen te gebruiken binnen Prism.

De omzetting naar de Unicode versie van Delphi is een logische stap geweest qua ontwikkelingsomgeving naar de ontwikkelaar toe, maar vergt ook hier een omzetting van de bestaande code. E.De.L.Com bvba is dan ook bezig om de zonet aangehaalde gigantische programmabibliotheek aan te passen zodanig dat deze zowel in traditionele Windows-ontwikkeling kan worden gebruikt, als in de Unicode versies van onze software.

Zodra onze klanten een Unicode-compatibel programma nodig hebben, zal deze door ons kunnen worden uitgevoerd.

Embarcadero Delphi 2010

Delphi 2010 (Delphi 14) - ook Weaver genoemd: een tweede unicode compatibele release van Delphi met o.a. support voor de nieuwe gebaarbewegingen en aanraakschermen van Windows 7.

Merk op dat: zoals bij veel Amerikaanse bedrijven, nummer 13 werd geskipt ! Die paus heeft toch wat gestart (zie Wikipedia hierover).

Zodra deze uitkwam is Delphi 2010 als ontwikkelingsomgeving gebruikt voor de verdere omzetting van onze gigantische programmabibliotheek en al onze programma's naar de Unicode omgeving.

Embarcadero Delphi XE

Delphi XE (Delphi 15 of Delphi 2011) - ook Fulcrum.

Wij zullen ook deze versie in gebruik nemen, alsmede de nieuwe versie van Delphi Prism.

Embarcadero Delphi XE2

Delphi XE2 (Delphi 16) - uit eind september 2011.

Vanaf deze versie wordt het mogelijk om ook voor Mac en IOS te ontwikkelen.

Lancering van FireMonkey, de multiplatform componenten, ter vervanging van de VCL, die enkel op Windows werkt.

Embarcadero Delphi XE3

Ondersteuning voor Windows 8 en Mac OS X Lion, C++builder is nu ook 64 bits.

Embarcadero Delphi XE4

De ARM compiler (voor iOS) is nu ingebouwd; FireMonkey heeft controls voor de bewegingssensor en GPS.

Embarcadero Delphi XE5

Ondersteuning voor Android (Gingerbread, Ice Cream Sandwich en Jelly Bean) en iOS 7.

Embarcadero Delphi XE6

Ondersteuning voor mobiles, Wi-Fi, Cloud, verbeterde sensoren (temperatuur, luchtdruk, snelheid, gyroscoop enz.), Google Glass.

Embarcadero Delphi XE7

Multi-Device Designer (mobile, tablet en desktop; iOS, Android, Windows en Mac), verbeterde FireMonkey, en Bluetooth.

Embarcadero Delphi XE8

Werd uitgebracht op 1 Juni 2015.

Embarcadero Delphi 10 Seattle

Werd uitgebracht op 31 Augustus 2015.

FireMonkey support voor Windows

Embarcadero Delphi 10.1 Berlin

Werd uitgebracht op 20 April 2016.

Native code generator voor Windows 32/64bit, OSX, iOS en Android. Maak Windows 10 Store apps.

Embarcadero Delphi 10.2 Tokyo

Werd uitgebracht op 22 Maart 2017.

64 bit Linux support(console en niet visuele applikaties)

Wenst u informatie over andere ontwikkelingen ?

Voor informatie over alle andere ontwikkeling voor Windows, Database of web: klik hier.

Deze site: home | software | hardware | StepBusiness | linken Our software: Sitestepper | site map | disclaimer
Deze site:© E.De.L.Com bvba - 1998-2023. Contacteer ons :via email
Catharina Beersmansstraat 18 - 2018 Antwerp - België
gsm:+32-475-81 67 83.
OndernNr: BTW BE 0460.974.682 - RPR Antwerpen
Laatste wijziging op:
20-jun-2023 - 17:15:30
StepGen - 5.1.4.14325.
Info? Sitestepper