Edelcom is lid van de ...

BCD - Belgische Computer Dealers

BCD is de expressie en de woordvoerder van de Computer Dealers in BelgiŽ. BCD onderneemt acties die bijdragen tot de slagkracht, de groei en het succes van haar leden.

Met in het bijzonder:

  • Gesprekspartner voor de overheid van de federale, regionale, Europese en aanverwante autoriteiten en de morele- en materiŽle belangen van het beroep verdedigen
  • Economische belangenbehartiging voor haar leden door het stimuleren van marktontwikkelingen en belemmeringen weg te nemen. Het versterken van de reputatie van de sector en het onderhouden van relaties met de fabrikanten en distributeurs

Waarom zijn wij aangesloten ?

Het is onze rotsvaste overtuiging dat eenieder die het werken met PC's op een professionele manier wenst uit te voeren, gebaat is met een professionele begeleiding door deskundige personen.

In deze tijd, waar computerhardware in elke straat en in elke winkel wordt aangeboden, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de professionele computerdealer en de dozenverkoper.

Wij zijn aangesloten bij de BCD omdat deze organisatie een overkoepelend orgaan is van alle professionele computerdealers. Zij fungeren (mede uit onze naam) als een spreekbuis naar de overheid en de media toe. Op deze manier kan er zorg voor worden gedragen dat eventuele initiatieven door de overheid, die op korte manier voordelig blijken te zijn, dusdanig worden bijgeschaafd dat deze ook op langere termijn voordeling blijven.

En dit is niet alleen positief voor onze industrie, maar is zeker ook positief voor onze klanten.

Federatie van webontwikkelaars

De vzw Federatie van Webontwikkelaars biedt professionele ondersteuning aan de webontwikkelaars d.m.v. informatieverstrekking, belangenbehartiging en kwaliteitsborging.

Waarom zijn wij aangesloten ?

Op eenzelfde manier is FEWEB een overkoepelende organisatie van alle professionele bedrijven die zich bezighouden met alles wat met het internet of het web te maken heeft.

Als ontwikkelaars van websites maar zeker ook als ontwikkelaar van onze Sitestepper websoftware is het zeer belangrijk dat ook hier een duidelijk onderscheid wordt gemaakt voor de professionele bedrijven en de occasionele ontwikkelaar.

Deze site: home | software | hardware | StepBusiness | linken Our software: Sitestepper | site map | disclaimer
Deze site:© E.De.L.Com bvba - 1998-2023. Contacteer ons :via email
Catharina Beersmansstraat 18 - 2018 Antwerp - België
gsm:+32-475-81 67 83.
OndernNr: BTW BE 0460.974.682 - RPR Antwerpen
Laatste wijziging op:
20-jun-2023 - 17:15:33
StepGen - 5.1.4.14325.
Info? Sitestepper